Afbeelding
Foto: Aangeleverd.

Kamper Ambassadeur: Hittegolf

· leestijd 1 minuut Algemeen

De eerste hittegolf die ik mij kan herinneren is de zomer van 1976. Gelukkig was het nieuwe zwembad De Steur met prachtig buitenbad net een paar jaar open. Uit school ging mijn moeder elke dag met vier kinderen op de fiets naar het zwembad. Ik herinner me een heerlijke zomer. In dat jaar kreeg mijn blonde haar in september een groene gloed, gevolg van het dagelijkse chloorbad.

Sindsdien zijn er al veel warme zomers geweest in Nederland. De hittegolf die ik in november 2023 in Brazilië meemaakte was echter van een andere orde. In november is het voorjaar in dat land en ook regentijd. Maar dit jaar was het droog en liep de temperatuur op tussen de 40 en 60 graden Celsius.

Klimaatverandering heeft veel ontwrichtende effecten. Nederland zet daarom in op verduurzaming. Niet alleen in eigen land, maar ook in samenwerking met andere landen. De haven van Rotterdam is voorloper bij het investeren in groene waterstof als energiebron.

Het land Brazilië produceert bijna 85% van zijn energie zelf uit duurzame bronnen. Het kan ook groene waterstof produceren. Het Nederlands netwerk in Brazilië werkt aan het overbrengen van deze energiebron naar Nederland. Er is een overeenkomst gesloten met de haven van Rotterdam en een Braziliaanse haven.

Minister-President Rutte was dit jaar op bezoek met een delegatie van het bedrijfsleven om deze samenwerking op het gebied van duurzame energie te intensiveren. Tijdens mijn bezoek aan de ambassade in Brasília merkte ik dat het uitvoeren van alle goede intenties veel tijd kost, maar ook veel resultaat oplevert. Ik zag het werk achter de schermen, dat niet altijd sexy is, maar wel nodig om iets duurzaams voor elkaar te krijgen.

De voertaal is Portugees op een extra zangerige manier uitgesproken. Ik was onder de indruk van het feit dat ook alle Nederlanders ter plekke deze prachtige taal onder de knie hadden. Wil je echt verbinden dan moet je elkaar ook kunnen verstaan en begrijpen. Een team van lokale experts en betrokken Nederlanders die voor kortere periodes ter plekke wonen en werken weet veel te bereiken, zelfs als het superwarm is.

Tijdens deze hittegolf had ik geen zwembad op fietsafstand. Op missie werk ik altijd door in het weekeinde, maar op zondagmiddag heb ik een fietstocht kunnen maken over een fietsnetwerk dat deels geïnspireerd was op onze Nederlandse voorbeelden. Het was zo warm dat ik door alle inspanningen toch de druppels van me af kon schudden. Net zoals ik vroeger deed als ik uit De Steur kwam en op weg naar huis fietste.