Het driegelui van de Buitenkerk.
Het driegelui van de Buitenkerk. Foto: www.gerritbruijnes.nl

Luidexamens in de Buitenkerk

Cultuur Ingezonden

Op zaterdagmiddag a.s. zullen in de Buitenkerk om 16:00u luidexamens worden afgenomen. Drie aspirant-luiders hebben zich hiervoor aangemeld. Zij mogen demonstreren hoe goed ze het aanwezige drie-gelui de baas zijn. Het Kamper klokkenluidersgilde ‘Geert van Wou’ is zeer content met deze belangstelling. Het gilde van ca.18 leden (m/v) heet nieuwe belangstellenden hartelijk welkom. Zij worden de eerste weken in luidtechniek onderwezen, maar al gauw worden ze als aspirant-luiders ingezet.

Voor nadere informatie kan men zich melden bij de voorzitter van het gilde, Hette Meijering (06-40646252) of informatie vinden via de site van het Kamper klokkenluidersgilde ‘Geert van Wou’.