Deze bijdrage van Ondernemen in Kampen is geschreven door Jenneke Palland.
Deze bijdrage van Ondernemen in Kampen is geschreven door Jenneke Palland. Foto: Eigen foto

Column Ondernemen in Kampen: Met energie de winter door

· leestijd 2 minuten Ondernemen in Kampen

De stijgende energieprijzen zijn het gesprek van de dag. We delen massaal bespaartips, verkennen duurzame oplossingen en de roep om steunmaatregelen is groot. Vooral over het laatste punt maak ik mij zorgen.

Never waste a good crisis
Energiearmoede moet worden bestreden. Dat is helder. Wel moet energiesteun gericht zijn op de mensen die zonder deze steun niet kunnen voorzien in hun basisbehoeften. Daarnaast kan energiesteun voorkomen dat vitale, toekomstbestendige, energie-intensieve bedrijven omvallen. Helaas speelt het kabinet voor Sinterklaas en wordt ieder huishouden gecompenseerd. Of je de steun nu nodig hebt of niet.

Op dit moment horen we vaak dat het lastig is om alleen de laagste inkomensgroepen te bereiken. Dit zal ongetwijfeld organisatorisch een lastige klus zijn. Maar 23 miljard euro uitgeven in één jaar, terwijl we met deze miljarden alle woningen in Nederland hadden kunnen voorzien van zonnepanelen (en dus gratis stroom voor de komende 20 jaar), vind ik pure verspilling, onverstandig en allesbehalve constructief. 23 miljard is meer dan het totale bedrag dat apart is gezet voor het versnellen van de energietransitie. De belastingbetaler financiert op korte termijn de overwinsten van energiebedrijven. En voor de lange termijn wordt er geen structurele oplossing geboden voor de uitdagingen op het gebied van energietransitie.

Zo help je jouw werknemers met geldzorgen
Los van de overheidssteun zijn er ook steeds meer bedrijven die hun werknemers financieel willen helpen deze winter. Begrijpelijk vanuit goed werkgeverschap, maar daarnaast ook omdat de effecten van financiële stress simpelweg impact heeft op de werkvloer.
Wat kun jij als werkgever doen?
- Betaal salarissen altijd op tijd. Voor sommige werknemers kan één extra dag wachten op het salaris enorm veel stress opleveren. Valt payday in het weekend, laat dan vooraf weten of je het salaris voor of na het weekend uitbetaalt.
- Benut de werkkostenregeling optimaal. Schuif je vergoeding voor energiecompensatie onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling zodat jouw werknemer hier geen loonbelasting over hoeft te betalen. Ook wordt de energiecompensatie op deze manier niet meegerekend in het uiteindelijke totaalsalaris. Van een nadelig effect op toeslagen is dan geen sprake.
- Je kunt jouw werknemers ook te hulp schieten zonder zelf extra te investeren. Bijvoorbeeld door uitruil van brutolooncomponenten. Jouw werknemer levert brutoloon, een bonus of uren in en ontvangt daarvoor van jou een onbelaste vergoeding, bijvoorbeeld voor de aanschaf van een hybride warmtepomp.
- Blijf als werkgever met je werknemers in gesprek en haal het taboe rond financiële problemen weg.
Vertel je werknemers welke hulp beschikbaar is. Schakel een budgetcoach in of bied professionele hulp (bijv. Duurzaam Bouwloket) bij de aanvraag van een energiebesparende subsidie of energiescan.

Geen energiecompensatie nodig? Doneer!
Gelukkig heeft de meerderheid van ons land geen steun nodig om toegang te houden tot energie. Wat zou het gaaf zijn als wij als Kampenaren elkaar kunnen voorthelpen. Ik denk dat er veel stadsgenoten zijn die hun energiecompensatie aan mensen willen geven die het echt hard nodig zijn. Bijvoorbeeld door de energiesteun te doneren aan Stichting Voedselbank Kampen of Stichting Energiebank Kampen. Een warm gebaar in deze koude wintermaanden.

Jenneke Palland
Trotse moeder en inwoonster van Kampen
Zakelijk Accountmanager Rabobank IJsseldelta

Nick de Vries