Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Kris Koops van de GroenLinks-fractie.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Kris Koops van de GroenLinks-fractie. HermanIJssel

Raadspraat GroenLinks: I Have a Dream

· leestijd 1 minuut Politiek

‘I have a dream!’ Het zijn de bekende eerste woorden van de Speech van Marin Luther King jr. Een speech waarin hij zijn droom voor Amerika en haar toekomst uiteenzet. Het is een boodschap van hoop, van verbroedering en het gezamenlijk nastreven van doelen. Een boodschap die nog steeds actueel is. Ook ik heb een droom. Een droom van een groen, sociaal en (h)eerlijk Kampen. In mijn ogen toch een doel die we met z’n allen nastreven, ongeacht politieke kleur, geloofsovertuiging of (Kamper) afkomst. Want ook ik ben geen Kampenaar maar heb sinds 2012 onderdeel mogen zijn van deze mooie stad. Een stad die ik ben gaan waarderen om haar schoonheid, historie en zeker ook vanwege de Kampenaren. Mensen met het harte op de juiste plek en niet te bang om hun mening onder woorden te brengen. 

Wat een eer dat ik voor Groenlinks vanaf dit jaar deel mag nemen in de commissie inwoners! Al zijn het vreemde tijden, tijden met een grote uitdagingen. Zoals een pandemie die sommige mensen verschrikkelijk raakt en sommigen niet. Maatregelen uit Den Haag, ook door onze partij onderschreven, vallen niet bij iedereen in goede aarde. Ik begrijp dat. En ik heb misschien makkelijk praten omdat ik thuis kan werken, geen eigen bedrijf run en geen schoolgaande kinderen heb. Maar hoe afgezaagd je de slogan ook mag vinden: ‘alleen sámen krijgen we Corona onder controle!’

Politiek is een plek waar mensen het vaak niet met elkaar eens zijn. Dat is onlosmakelijk verbonden met het partijenstelsel zoals we dat kennen. Ik denk dat het de uitdaging voor politici én voor de inwoners die wij vertegenwoordigen is, om de dialoog aan te gaan. Waarin kunnen we elkaar vinden? Wat hebben we gemeen? Dát is de uitdaging die ik vanaf dit jaar aan ga, en ik ga daarover graag met u in gesprek!

Hoe mooi is het dat we een politiek stelsel hebben, waarin iedereen mag deelnemen. Waar naar elkaar geluisterd wordt. Natuurlijk vinden ook in de politiek onrechtmatigheden plaats, het loopt niet altijd zoals het zou moeten. Maar dat is het leven. ‘Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat’ is een spreuk die ik in de marine heb mogen leren en die naar mijn idee voor veel dingen opgaat. We hebben soms weinig invloed op het leven, maar laten we de invloed die we hebben positief gebruiken. Elkaar steunen, bemoedigen en verwarmen. Want samen zijn we Kampen. Heb lief. Stay safe.