Afbeelding
Foto: Herman IJssel

Raadspraat VVD: Een gezond, hoopvol en beter 2021 toegewenst

· leestijd 1 minuut Algemeen

Zal 2021 ook een buitengewoon jaar worden? Wie had begin 2020 voorspeld dat we te maken zouden krijgen met een totale ontwrichting van de samenleving veroorzaakt door het Covid-19 virus. Onze bewegingsruimte is nog zeer beperkt door de lockdown. Het wordt beter. Laten we hopen dat de wereld, onze samenleving in 2021 steeds weer wat meer open mag gaan. We wensen u / jullie een goed en gezond, hoopvol en beter 2021.

Contact met de samenleving

Van het langstzittend raadslid, de nestor, wordt verwacht tijdens de laatste raadsvergadering een einde jaar speech uit te spreken. Een afsluiting van een raadsjaar. Eén van mijn thema’s was of de volks vertegenwoordigende rol van een raadslid in Coronatijd tot zijn recht komt. Het contact met de samenleving.

Die rol is nu moeilijk in te vullen. We moeten toch met u / jullie in discussie kunnen zijn over vraagstukken als wat doet corona nu met onze gemeente. Of wat betekent het virus voor onze gemeente en wat doet het met onze gezondheid. We moeten het ook hebben over meer kansen op een gewenste woning. Wat kunnen we doen aan toenemende zorgvraag, het armoede beleid en het herstel van de (gemeentelijke) economie. Ook……wat voor soort gemeente willen we zijn in bijv. 2035? Een sterke of grote gemeente. Onderwerpen waarover de raad met de samenleving in discussie moet zijn. Helaas kan dat al langere tijd niet. Volgens de VVD hebben we na de Corona een forse inhaalslag te maken.

Bestaat een digitale democratie?

Vanaf april 2020 is het vergaderen als raad veranderd in deels digitaal vergaderen. Komt door het digitaal vergaderen de democratische besluitvorming tot zijn recht? Bestaat een digitale democratie? Volgens mij niet. Er is onvoldoende ruimte onderling met elkaar in gesprek te zijn. Het wandelgangenoverleg en de interactie wordt gemist.

De ruime belangstelling op de tribune ontbreekt. Raadsbesluiten neem je in de raadszaal, niet op “het scherm”. Maar het is even niet anders!

Veilig kunnen wonen

Eén van de VVD thema’s van de laatste maanden was de beleving van het veilig kunnen zijn en wonen in Kampen. Met name bewoners van de binnenstad hebben herhaaldelijk deze problematiek bij ons onder de aandacht gebracht. Toenemende criminaliteit, handel in drugs en onrust rond de zgn. zorgwoningen. Samen met het CDA heeft de VVD fractie dit onderwerp de afgelopen maanden bespreekbaar gemaakt in de raad. Het college heeft inmiddels een Plan van Aanpak gepresenteerd om uitvoering te geven aan het al eerder vastgestelde Integraal Veiligheidsplan Kampen. Te beginnen in de binnenstad. De raad wordt over de resultaten in april 2021 geïnformeerd. Een goed begin in 2021.

Beent Keulen, VVD fractie.