Gerard Welten (l) en Dennis Wildeboer.
Gerard Welten (l) en Dennis Wildeboer. Foto: Gerard Meijeringh

Sportclubs in coronatijd: Deel 12: Zwem- en waterpolovereniging Deltasteur

· leestijd 3 minuten Sport

(door Gerard Meijeringh)

KAMPEN - Door de jaren heen hadden sportverenigingen te maken met vertrouwde uitdagingen, kansen, zorgen en tegenvallers, maar door het coronavirus is alles anders. De impact is enorm. In de serie ‘Sportclubs in coronatijd’ maakt De Brug een tocht langs verschillende verenigingen om poolshoogte te nemen. In deel 12 een interview met voorzitter Gerard Welten en vice-voorzitter Dennis Wildeboer van zwem- en waterpolovereniging Deltasteur.

Het zijn al een poosje roerige tijden voor Deltasteur. Eerst kreeg de vereniging te maken met het nieuwe zwembad. Het voortraject zorgde al voor de nodige hoofdbrekens en nog steeds is de situatie niet ideaal. Wat wil je ook. Een prachtig 50-meterbad werd ingeruild voor een zwembad dat door bezuinigingen werd geminimaliseerd. En als je dan ook nog evenveel moet betalen voor het gebruik van een 25-meterbad als een bad van 50 meter, dan vraag dat om de nodige financiële bijsturing. Daarnaast kunnen de zwemmers minder goed trainen en is de nazit minder gezellig. “We zitten nu in de entreehal. Daar bieden we koek en zopie aan. We weten niet of dat in de toekomst ook nog mag”, aldus Welten.

Minder leden

Veel meer last ondervindt Deltasteur van de coronamaatregelen. “Hoe langer het duurt, hoe lastiger het wordt. Het ledenaantal begint terug te lopen” aldus Welten. Dat heeft vooral te maken met de uitblijvende instroom van nieuwe leden. “Als kinderen hun zwemdiploma halen, stromen ze in bij het Sterzwemmen, maar dat gebeurt nu niet. We hadden 450 leden, maar zijn nu net onder de 400 gezakt. We hebben straks vijf maanden niet kunnen zwemmen. De zomer en het najaar hebben we, als de zwembaden weer open gaan, om nieuwe leden te werven."

Geen zwemgevoel

Toch heeft Deltasteur de zaken op financieel gebied nog ‘redelijk' op orde, maar het echte ‘zwemgevoel' is al veel te lang afwezig. "Het dichthouden van de zwembaden maakt het lastig. Het gevoel dat je in het water ligt, kun je niet nadoen”, aldus Wildeboer. In de regio zijn diverse buitenbaden geopend. "Maar daar kunnen we niet terecht met onze ledenaantallen." Welten vervolgt: "Dat gebeurt wel individueel, maar het is geen optie om daar als vereniging gebruik van te maken. Je zit met vervoer. Ouders moeten rijden en blijven daar plakken. Dan sla je de plank volkomen mis in deze tijd.” Deltasteur gaat er niet aan voorbij dat leden momenteel niet kunnen zwemmen. Daarom heeft de vereniging vanaf januari een halvering van de contributie aangeboden op vrijwillige basis. De club is goed voorbereid als de zwembaden weer open mogen. "Ik heb vijf verschillende coronaprotocollen op mijn computer staan”, lacht Wildeboer. "Het is gewoon jammer dat we niet kunnen sporten, waar andere sporters wel weer buiten kunnen sporten. Voor ons is het allemaal lastig te begrijpen”, aldus Wildeboer. Welten vervolgt: "In de zwembaden is binnen onze vereniging geen enkel lid besmet geraakt met het coronavirus.”

Meer zwemtrainingen

Toch blijven Welten en Wildeboer positief. Wat betreft de waterpolo zijn er wel zorgen over het aantal dames. "Dat is nu ‘kiele kiele'. We komen nog net uit. Eigenlijk zou je een tweede damesteam willen realiseren. Eén prestatieteam en een team voor de gezelligheid. Dit seizoen was er even sprake van dat we zouden starten met een extra herenteam. Dat hebben we niet doorgezet. Daardoor zitten we nu ruim in de seniorenleden bij de heren en hebben we straks een ideale bezetting”, zegt Wildeboer. Waterpolo heeft nu drie herenteams, een damesteam en twee jeugdploegen en gaat er alles aan doen om dit in stand te houden. Daarnaast moet de zwemafdeling een nieuwe impuls krijgen. "Sinds januari zijn we bezig met een sportief beleidsplan. We hebben de tijd goed benut om alles goed op poten te zetten. Stephan Lokhorst is terug als hoofdcoach zwemmen. Daarmee hebben we onze staf uitgebreid. We willen onze selectiezwemmers zes tot zeven trainingen per week aanbieden in plaats van vijf. Hoe? Door ochtendtrainingen te creëren. Zo willen we de vereniging aantrekkelijker maken. Met goede zwemmers trek je nieuwe zwemmers. We willen meedraaien in de top van de eerste divisie en acteren op NK's”, aldus Welten.

Vacatures

Ook wil Deltasteur bestuurlijk stappen maken. Welten vervult ook de functie van voorzitter van de zwemcommissie en Wildeboer is tevens voorzitter van de waterpolocommissie. Dat zijn functies die eigenlijk door iemand anders zouden moeten worden uitgevoerd. "Een dubbele rol werkt niet. Ik stop in de zomer als voorzitter van de zwemcommissie. Ik heb niet de tijd om alles op te pakken”, zegt Welten. Ook zoekt Deltasteur nog een secretaris en mensen voor commissies. "We vragen momenteel heel veel van onze vrijwilligers. Graag zie ik meer schouders en handen om de werklast te verdelen”, besluit Wildeboer.

Gerard Meijeringh