Afbeelding
Marjan van Houwelingen. Gemeente Kampen.

Column wethouder Geert Meijering: Geen koets

· leestijd 2 minuten Algemeen

Op de derde dinsdag van september presenteert de regering traditiegetrouw haar toekomstplannen. In Kampen doen we dat altijd in juni. Hoewel wij een koets en troontrede ontberen, vinden er wél algemene beschouwingen plaats over de plannen van het College voor de komende jaren: wat maken we af, wat starten we op en wat doen we niet?

Uiteraard zijn de financiële mogelijkheden van grote invloed op de beantwoording van die vragen. Voor College en Raad is het de laatste keer dat zij in deze samenstelling over de Perspectiefnota spreken. Volgend jaar maart zijn er immers alweer verkiezingen. Kortom, de laatste kans om in deze periode nog een stempel te drukken op de toekomst van Kampen.

Financieel beter
Gelukkig gaat het met de gemeente Kampen financieel beter dan enkele jaren geleden. In 2019 werden we geconfronteerd met grote tekorten in het sociaal domein: de uitvoering van de WMO, Jeugdwet en Participatiewet kostten veel meer dan het budget dat wij daarvoor van het Rijk kregen. Door stevige bezuinigingen zijn de financiën van de gemeente nu weer op orde. Bovendien lijkt structureel extra geld vanuit Den Haag aanstaande. Daardoor kunnen we het leeuwendeel van het Collegeprogramma uitvoeren, een aantal ontwikkelingen extra stimuleren en moeilijke keuzes heroverwegen. Ik geef drie voorbeelden die voor het bedrijfsleven relevant zijn.

1. Binnenstad
We hebben vastgesteld dat Corona reeds ingezette trends en de effecten daarvan- zoals die van online winkelen - heeft versneld. Potentieel leidt dit tot meer leegstand. Daarom hebben ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente en de Provincie Overijssel een ontwikkelstrategie voor de binnenstad opgesteld. Daarin wordt uitgegaan van een vermindering van 20% van het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak. Concreet gaat het om 60 tot 70 winkelpanden. Doel is om een compact, uitnodigend en levendig centrum te realiseren. In de uitvoering heeft binnenstadsmanager Leo Hoksbergen een cruciale rol als aanspreekpunt voor ondernemers en vrijwilligers. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het werven van fondsen en subsidies en het aantrekken van investeerders uit de markt.

2. Bedrijventerreinen
Het is de verwachting dat wij dit jaar de laatste bedrijfskavel verkopen. Dit betekent dat de vraag naar het al dan niet aanleggen van nieuwe industrieterreinen actueler is dan ooit. Eind dit jaar verwachten wij twee belangrijke onderzoeksrapporten. Het eerste gaat over de wenselijkheid en haalbaarheid van een nieuwe haven, die meer energie opwekt dan er wordt gebruikt: kan dit een bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire en duurzame regionale economie? Daarnaast onderzoeken wij samen met Zwolle wat de behoefte is aan ‘droge’ industrieterreinen in onze gemeenten en hoe die samen ingevuld kan worden. Met de resultaten van die onderzoeken moet straks een nieuwe College aan de slag. Tot slot wordt eind dit jaar een plan van aanpak opgeleverd voor het upgraden van oudere, bestaande bedrijventerreinen, zoals Haatland. Het College reserveert nu geld om dit plan vanaf 2022 uit te voeren.

3. OZB
Bij de bezuinigingsoperatie in 2019 werd onder andere stevig gesneden in het sociaal domein: jaarlijks €4,3 miljoen. Daarnaast werd onder andere een fors offer gevraagd van ondernemers en verenigingen, door de OZB op niet-woningen (voornamelijk bedrijfspanden en verenigingsgebouwen) de komende jaren stapsgewijs en stevig te verhogen. De laatste stap daarin is een verhoging van 8% per 1 januari aanstaande. Ik kan mij herinneren dat ik kort na dit besluit te gast was op een bijeenkomst van de Industriële Club Kampen. In niet mis te verstane bewoordingen werd mij duidelijk gemaakt dat ondernemers vonden dat zij moesten bloeden voor de tekorten in de zorg. Hoewel ik achter het besluit van toen stond en sta, begreep ik de pijn heel goed. Omdat het nu financieel beter gaat met de gemeente en we ook ‘in control’ zijn wat betreft de zorgkosten, is het College van plan die laatste verhoging kritisch te bekijken en zo veel mogelijk te verminderen.

Tot slot
Ik vind dat er in deze Perspectiefnota mooie plannen staan voor de economie in Kampen en hoop dat de gemeenteraad er net zo over denkt. Overigens ben ik blij dat wij geen koets hebben. Dat scheelt een hoop gedoe.

Geert Meijering
Wethouder Economische Zaken (CDA)
g.meijering@kampen.nl

Nick de Vries

Nick de Vries