Afbeelding
Eigen foto.

’t Is maar wat in disse stad

Algemeen

Zakt in de geute, de stof van ’t sloopn van de olde glasfabriek an de Boom aamtstroate is nauweli’jks op e trokkn of Mateboer kump d’r achter det de directeurswoning vlak d’r noast op instortn stiet, gek eh, en vrog een sloopvegunning an. Terwijl ze ’t saamt met de glasfabriek áddn kunn doen, en det ad de gemeente een kladde gemeenskapsgeld e skeeld, want die mossn die directeurs woning stuttn, Toppunt van saamwarking.

Em jullie toevallig ook die foto e zien van det gebouw die ze in e tekent em op ’t van ‘eutsplein as mogeli’jke lokasie um die olde Kogge in te exposeern. Ik bin mien een ongeluk e skrukkn, oe kuj ’t bedenkn, in een ‘istorische binnenstad en een ‘istorische kogge, en dan zo’n draak van een gebouw, te gek veur woordn. 

Ik bin mien een ongeluk e skrukkn

Em jullie toevallig ook die foto e zien van det gebouw die ze in e tekent em op ’t van ‘eutsplein as mogeli’jke lokasie um die olde Kogge in te exposeern.

Onze burgemeester ef groot geliek as ie zeg det een vuurwark verbod gien enkele zin ef zolange aj in de buurlandn gewoon vuurwark legaal en illegaal kunn koopn, en ze niet in stoat bin um ‘ier in europees verband een eensluidend beleid over of te spreekn, laotn wi’j dan maar niet zoas zovake ’t knapste jochien van de klasse weezn Want onze vuurwark verkopers, muttn an ‘onderd duzend eisn voldoen, die em alles merakels goed veur mekare, en die em ’t noakiekn.

Ik ‘eb mien ies wat verdiept in de electrische bussn storie van Keolis, in Brabant is een bedrijf die electrische bussn bouwt en die d’r op dit moment zo’n 346 ef loopn in zeum europese landn. Ik kan nans op internet vinn det d’r grote probleem bin met dit materiaal. Maar keolis mos zo neudig bussn koopn in China, wellicht waarn ze wat goedkoper, maar aj det een bietien volgn, d’r giet gien weke veurbi’j of ze ‘aaln de krante, ’t is ene grote ellende, d’r stoan d’r meer in de garage as det d’r riedn. As ’t goed is zolln d’r een antal terug muttn noa China, want d’r mankeert van alles en nogwat an. Woarumme die bussn gewoon niet in eigen land e kocht, goed veur de economie, goed veur de wark geleegn’eid, en goed veur de reizigers. Wat sketst mien verbazing now kump de provicie met zolt as ’t ei op is , as ze niet binn ander’alve moand alle probleem em op e lost, wat ze vast niet lukt, dan stiet keolis een dikke boete van een miljoen euro te wachtn. 

Was ’t niet veule beter e west as de provincie d’r zich an de veurkante mee ad bemuuit, ad mooi nederlandse bussn e kocht, dan aj al die probleem waarski’jnli’jk kunn veurkoom, en alvast een miljoen in de zak kunn oaln. Maar ik bin denk ik wat te simpel um det te kunnn begriepn. 

En zo ziej maar weer d’r is altied wel wat, en niet alleen in onze stad.

Appien Floep