Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Bernard van den Belt van de SGP-fractie.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Bernard van den Belt van de SGP-fractie. Foto: Aangeleverd.

Raadspraat SGP: Verantwoordelijkheid nemen

· leestijd 1 minuut Algemeen

Verantwoordelijkheid nemen. Dat doe je als je je beschikbaar stelt voor de lijst voor de gemeenteraad. Zo voelt dat ook. Dan zijn de verkiezingen voorbij. En wordt er veel over een andere verantwoordelijkheid gesproken. College-verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid over het bestuur van onze gemeente. De SGP-fractie is blij en dankbaar dat de formateur voorstelt om samen met de SGP een college te vormen. In samenwerking met CU, CDA en Kampen Sociaal. We voelen de verantwoordelijkheid en willen die ook dragen.

Verantwoordelijkheid. Wat is dat? In het woordje verantwoordelijkheid zit het woord antwoord. Als je verantwoordelijkheid draagt, geef je ergens een antwoord op. Waarop geeft de SGP-fractie een antwoord?

Een antwoord op de oproep van de burgers die op de SGP gestemd hebben. Zij hebben gestemd voor politiek, gericht op de Kern. Kampen is zoveel meer dan alleen de stad Kampen. Kampen is ook de stad Grafhorst, IJsselmuiden, Zalk, Wilsum, Kamperveen, Kampereiland, ’s Heerenbroek. Dat geluid mag en moet ook in de raadszaal gehoord worden. Deze stemmen vragen om een antwoord. Zij hebben middels hun stem gevraagd om een (t)huis voor iedereen, op te komen voor een gemeente met eigenwaarde(n), zuinig te zijn op ons groen en een gemeente die goed voor elkaar is. In deze periode neemt de SGP-fractie daar graag verantwoordelijkheid voor!

De SGP-fractie heeft de oproep gekregen om politiek met een open Bijbel te bedrijven. Die vraag vraagt om verantwoordelijkheid. De SGP voelt zich verantwoordelijk om op een goede manier met de schepping om te gaan. De verantwoording om te zorgen dat ieder mens, als schepsel van God, gezien en gehoord wordt.

Betrouwbaar
Politiek te midden van meerdere crises. Gezondheidscrisis, vluchtelingencrisis, oorlog in Oekraïne. Politiek in deze tijd vraagt om verantwoord handelen. Betrouwbaar zijn als overheid. Dienstbaar opstellen. De samenleving vraagt erom. De SGP-fractie geeft hier graag een antwoord op.

De komende coalitieperiode vraagt om antwoorden op vragen die de komende 4 jaar overstijgen. Op het gebied van woningbouw, eenzaamheid, energiebronnen liggen er dringende vragen waarop antwoorden gevonden moeten worden. De SGP-fractie wil graag hierin verantwoordelijkheid nemen.

De SGP-fractie beseft in eigen kracht hiertoe niet in staat te zijn. We belijden onze afhankelijkheid van de Heere God. Op hoop van Zijn zegen!

Nick de Vries

Nick de Vries