Afbeelding

Koggejournaal: Onderhoud Kogge

· leestijd 1 minuut Algemeen

Ruim 60 koggevrijwilligers waren op donderdagmiddag 29 december in de Taveerne bij ekaar voor een gezellige oudejaarsmaaltijd. Een groepje koggemannen verzorgde een heerlijke boerenkoolmaaltijd met worst. Was een heerlijk gebeuren en het bleef nog lang gezellig in de kantine van de Kogge! Mooie afsluiting van het oude jaar!

Onderhoud Kogge
Gedreven vrijwilliger Gerrit Boer doet verslag van het onderhoud en de huidige stand van zaken met betrekking tot onze Kogge: Toen het naar bakboord verplaatste stuurboordlood weer terug was aan stuurboord, ging de Kogge half november naar Urk. Daar op de helling werd er dagelijks aan het schip gewerkt door vrijwilligers en door scheepsbouwmeester Kees Sars met twee assistenten die samen drie weken elke dag aan de Kogge werkten. Gedeeltelijk wordt dat door de verzekering betaald. De opgelopen schade na de botsing met de kadewant in het Amsterdam- Rijnkanaal in de zomer, werd professioneel hersteld met drie gangen van zo’n twee en een halve meter en vier nieuwe spant-stukken en nog drie nieuwe wegeringstukken. De waterlijn kreeg twee kleine noodreperaties en werd schoongemaakt en met primer en antifouling behandeld.

Winterkleed
Na vier weken terug naar de Koggewerf op één motor. De andere motor had een storing met het koelwater. Bij de doorgang van de bruggen en bij het afmeren in de Oude Buitehaven werd de tweede motor even gebruikt. In het ruim is alles uit het schip gehaald. Ook de keuken. De onderhoudsmannen hebben nu weer de ruimte om de loden ballaststukken van de bakboordkant naar stuurboord over te brengen. Op het dek aan bakboordzijde komen dan weer de grote, volle waterbakken om het schuine liggen enigszins tegen te gaan. De ra ligt op de wal en het zeil op de zolder boven de Taveerne. Kees Sars komt ook weer het eikenhout van het  bakboordbodemvlak inspecteren. En tenslotte brengt hij verslag uit aan het bestuur van de Koggestichting over de huidige staat van het hele schip. Dat heeft te maken met de vraag hoe lang de Kamper Kogge als zeewaardige kustvaarder over zee nog mee kan. Belangrijk! Met het winterkleed over het schip ligt onze unieke Kogge niet meer aan de IJsselsteiger maar in de Oude Buitehaven. ‘ De Zwarte Dame ‘ ligt daar zo mooi en stijlvol te pronken in haar grote, mooie winterjurk!

Uitnodigingen
Op dit moment zijn er al een aantal havensteden die voor hun evenementen deze zomer graag de Kamper Kogge willen hebben. Dat zijn: in april Elburg; in juni Den Helder; in juli Hasselt en in augustus Zierikzee. En tijdens het Hansefest in Kampen ligt de ‘Zwarte Dame’aan het Van Heutzplein in de IJssel.

Volcmar.

Nick de Vries