Afbeelding
Foto: Eigen foto.

’t Is maar wat in disse stad

· leestijd 1 minuut Algemeen

Zakt in de geute, ie valln in disse roadsperiode van de ene verbazing in de andere, de miljoenn vliegn weer over de toafel, now dreit ’t weer um ’t stad úus. Een gebouw van twintig jaor old die toe is aan een grootskalige renovasie, skeurn en lekkage, oe is ’t mogeli’jk. Aj ’t now over skeurn in de boomkarreke em, een gebouw uut de middeleeuwn, dan kuj det nog begriepn, maar een gebouw van twintig joar old, dan vroag ik mien of oj niet argens de skuld buutn de deur muttn zuukn, iets van garansie of zo, maar doar ‘eur ie ze niet over. 

Wet’older van den Belt die over de centen giet die ef ’t alleent maar over zeumtien miljoen zodet ie weer twintig joar mee kan of over vijf en twintig miljoen dan giet ie weer veertig joar mee, en die bedraagn bin ook nog maar een skatting, wat stiet ons nog te wachtn. Now ik wil niet al te negatief weezn maarik over ’t algemeen noa de over’eids begrotingn kieke dan bin d’r maar weinig die achterof kloppn en dan denk ik det ’t eerder vijf en twintig miljoen wordt veur vijf en twintig joar. Boomdien zeg ie ook nog det ’t relatief gien ‘oog bedrag is en dan kek ie onder andere noa de verbouwing van ’t gemeente’uus in Hoorn en ’t gemeente’uus in Dronten, woarvan ie zeg det ‘t doar ook varre over de twintig miljoe e kost ef, maar ei’j verget d’r bi’j te zeggn det ’t stad’uus in Dronten van 1982 is, en det doar dus pas noa 40 joar gerenoveerd is en niet noa 20 joar, en ’t gemeente’uus van Hoorn is van 1981, dus nog een joar older, dus wet’older aj wat noa buutn brengn kom dan wel met ’t juuste ver’aal en speld ons niet wat op de mouwe.

Veurige weke zoaterdag eb ik ’t ni’jste exemplaar van de Kamper Almanak op’aald bi’j de boek’andel op de Oldestroate, noa veule joarn veur de eerste keer uut e geum deur de historische vereniging Jan van Arkel, in plaats van de Nutsspaarbanke die dit van of 1928 ef e doan. Pette of veur Herman Broers en zien team die alle bi’jdraagn em e leverd, ’t is opni’j een waardevol document, ’t leezn meer dan weerd, ik ‘ope det ze alles in ’t wark zulln steln um de Almanak veur de toekomst weetn te be’oaln, want ’t mag toch niet gebeurn det ‘ier noa bi’jnoa ‘onderd joar een ende aan giet koom, dus indien neudig op de barricaadn.

’t Is oast niet veur te stelln maar over vijf weekn zit ’t joar d’r al weer op, ik wense jullie alvast allemoale veur zovarre aj ’t viern een gezellig suntekloasfeest. Vaddes gien ni’js onde de zunne, ook dit joar was d’r altied wel wat in disse stad.

Appien Floep.