Afbeelding
Aangeleverd.

Huize Maria: goed gevoel na terugblik ‘Hoogtij 2.0’

· leestijd 1 minuut Cultuur

(door Henk Jans)

Na de laatste duo-expositie die het vorige weekeinde in Toonzaal Huize Maria plaatsvond is het project ‘Hoogtij 2.0’ na twee jaar ten einde. Rietje, Douwe en Bert van stichting workheart kijken er met een goed gevoel op terug.

De expositie estafette, waarin steeds wisselende koppels kunstenaars uit de regio een weekeinde in de toonzaal exposeerden, ontstond nadat bij Kamper kunstenaars de behoefte bleek aan een permanente broedplaats met atelier- en expositieruimtes en misschien een kleinkunst podium. “Tijdens bezoeken van groepen Kamper kunstenaars aan elkaars ateliers kwamen we vanzelf op het idee van een tijdelijke broedplaats als voorbode hiervan”, zegt Douwe “in Huize Maria was daar plaats voor. Dat werd ‘Hoogtij 2.0’”. Rietje reageert: “er meldden zich meer dan vijftig kunstenaars waaruit zo’n dertig koppels voortgekomen zijn. Meestal duo’s, maar soms waren er meerdere deelnemers, zoals bij de groepsexpositie van kinderen van Kamper kunstenaars of een collage- expositie”.

Veel exposities waren niet gepland, maar ontstonden. De ene kwam uit de andere voort. Dat gebeurde nog wel eens als kunstenaars elkaars expositie bezochten, maar ook tijdens de nazit met de exposanten. Bert legt uit: “aan het einde van een weekeinde evalueerden wij samen de tentoonstelling. Het elkaar ontmoeten bracht ook weer nieuwe inspiratie voor andere plannen, bijvoorbeeld een expositie waarin het werk van vier generaties kunstenaars werd getoond”.

Douwe ziet de bezoekers van de expositie ook als kunstbeoefenaars. “Zij oefenen zich in het kijken naar steeds andere kunst en nemen dat in zichzelf op. Mensen hebben dat als emanciperend ervaren. Via de kunst ontmoet je elkaar en vraag je je af hoe je eigenlijk kijkt. Dat was het mooie van de bezoeken aan ‘Hoogtij 2.0’”. Rietje vult aan: “sommige bezoekers werden gei¨nspireerd om thuis ook (weer) bezig te gaan en anderen gaven zich op om mee te doen”.

Het project is weliswaar ten einde, maar er zal in Toonzaal Huize Maria in de toekomst nog wel incidenteel gee¨xposeerd worden. Mogelijk een tentoonstelling ‘grafiek’. “Maar we hebben ook contacten met studenten van ArtES in Zwolle”, zegt Rietje “wie weet wat daar uit voortkomt”. Douwe vindt dat je geen instituut moet maken van kunst. “Je hoeft niet te voldoen aan competenties. Als je optimaal leeft maak je van je leven een kunstwerk”, verklaart hij. “Het is vreemd dat men kunst wil verheffen tot een beroep. In feite is ieder mens een kunstenaar, want iedereen cree¨ert op zijn eigen manier”. Het drietal hoopt dat zij met ‘Hoogtij 2.0’ daaraan heeft bijgedragen en dat het enthousiasme dat daarbij op gang kwam uitmond in nieuwe initiatieven van Kamper kunstenaars. “Ik denk dat wij een rol hebben gespeeld in het zelf organiserend vermogen van de kunstenaars”, laat Douwe weten. “Zij hebben geen leider nodig die voor of achter de troepen loopt. Wellicht laat zich dit de komende jaren zien, bijvoorbeeld door pop-up broedplaatsen en tentoonstellingen in de binnenstad”.

Nick de Vries

Nick de Vries