Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Erik Jan Vinke van de SGP-fractie.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Erik Jan Vinke van de SGP-fractie. Aangeleverd.

Raadspraat: Knallend het jaar uit, beierend het jaar in

· leestijd 1 minuut Politiek

“Ieder jaar gaan we, met gevaar voor eigen en andermans ledematen, traditioneel knallend het jaar uit. Dit keer niet. Het vuurwerk werd op landelijk niveau verboden, want al die vuurwerkslachtoffers die deze traditie met zich mee brengt zorgen voor onnodige drukte in het ziekenhuis. In bepaalde delen van het land kent men echter een andere traditie, die van het carbidschieten. Dit valt niet onder vuurwerk. Burgemeesters mochten zelf bepalen of het carbidschieten werd toegestaan. Zo ook in Kampen. Dit zorgde voor een stevige discussie in de lokale politiek. Zullen we toch dit jaar niet één keer overslaan? Kunnen we niet één jaar solidair zijn met al die hardwerkende mensen in de zorg? Hoe kunnen we zo’n jaarwisseling vieren zonder dat het aantal besmettingen fors stijgt? Al deze vragen zijn de revue gepasseerd. De partijen in de gemeenteraad waren bezorgd en sommige raadsleden hielden zelfs hun hart vast.

Inmiddels ligt de jaarwisseling achter ons. Terugkijkend ben ik niet ontevreden. Ja, er zijn incidenten geweest. Ik denk aan die enorme schadepost, die al jaren stijgt. Dat is de SGP een doorn in het oog. Het is toch onvoorstelbaar dat mensen in onze gemeenschap het leuk vinden andermans eigendom te vernielen. En toen ik een rondje ‘langs de velden’ fietste constateerde ik dat op een heel aantal plekken de 1,5 meter afstand – door de burgemeester heilig verklaard – niet werd nageleefd. Wel anderhalve meter tussen de melkbussen, maar niet tussen de mensen. Maar ondanks deze kanttekeningen wil ik niet ontevreden zijn. De werkwijze die de burgemeester in nauwe samenwerking met de politie voor ogen had, is succesvol gebleken. Er zijn geen grote incidenten geweest en er vielen geen slachtoffers. Daar ben ik oprecht dankbaar voor.

Tijdens die jaarwisseling beierden de klokken het nieuwe jaar tegemoet. De klokken klonken zodat we op die manier met elkaar het nieuwe jaar konden inluiden. De klokken luidden ter bemoediging aan al onze inwoners. 2020 is een zwaar jaar geweest voor velen. Ook het begin van 2021 is niet bemoedigend te noemen. Wat zal er dit jaar veranderen? Zullen we weer spoedig elkaar kunnen ontmoeten zonder belemmeringen? Zullen we weer onbelemmerd naar de kerk kunnen? Of een vorkje prikken in één van onze restaurants? Kunnen de winkels en kappers weer spoedig open? 

Veel ogenschijnlijke zekerheden zijn door het virus gesneuveld. Ook het jaar 2021 lijkt onzeker. Ik wil u vragen om te zien naar elkaar. Vergeet uw naaste niet. Schik u naar de door overheid gegeven regels, hoe moeilijk en pijnlijk deze ook kunnen zijn. Laat de moed niet zakken. Hou vol! En … kijk niet alleen vooruit, maar ook eens omhoog.”