Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Eduard Prins van de VVD-fractie.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Eduard Prins van de VVD-fractie. Foto: Aangeleverd.

Raadspraat VVD: Besturen doe je samen: over oud & nieuw, IJsselkogge en Kampereiland

· leestijd 1 minuut Politiek

Samen een visie op oud & nieuw
In 2020 nam de gemeenteraad een motie aan om te werken aan een meerjarenvisie voor de jaarwisseling voor de komende vijf jaar. Een basis voor de spelregels voor oud en nieuw, met aandacht voor het behoud van tradities, oog voor veiligheid en voor de beperking van overlast voor milieu, mens en (huis)dieren.

Nu, twee jaar later, liggen de bouwstenen voor deze visie voor in de raadscommissie. De VVD is positief over de plannen, te meer omdat deze mét de samenleving en belangengroepen zoals het Schuttersgilde zijn opgesteld. Maar liefst 1433 inwoners hebben de enquête van het burgerpanel ingevuld en de eerdere jaarwisselingen zijn ook uitgebreid geëvalueerd. Een goeie basis voor oud en nieuw ‘’op z’n Kampers’’ voor de komende paar jaar. De VVD hecht er aan om gedoogde situaties zoals de vroege schietdagen in Brunnepe formeel vast te leggen: dit geeft duidelijkheid én een goede basis voor een toekomstbestendige carbidtraditie in onze stad. 

Het wordt tijd voor een snelle en grondige evaluatie van de beleidsvisie Kampereiland.

Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand in hand. Kampen wordt door burgemeester De Rouwe treffend omschreven als ‘carbidhoofdstad van Nederland’: dit blijft wat de VVD ook zeker het geval!

Geen samen bij IJsselkogge op Van Heutszplein
Dat participatie, of juist het ontbreken daarvan, heel anders kan uitpakken werd deze zomer zichtbaar toen omwonenden van het Van Heutszplein ineens in de krant moesten lezen dat de gemeente de terugkeer van de IJsselkogge naast hun woning of bedrijf had gepland. Ook de raadscommissie werd verrast: het college wilde ineens deze locatie doordrukken.

De VVD riep samen met andere partijen op om terug te gaan naar de tekentafel en sámen met de omgeving ook de andere twee opties, Stationslocatie en de Koggewerf goed te verkennen. Over de kosten: de portemonnee van onze inwoners moet niet te snel door de gemeente worden getrokken: een commerciële exploitatie samen met bestaande cultuurpartners zoals Quintus zien wij als kans voor een bruisende Hanzestad Kampen. Het college heeft de VVD een goede fondsenscan en business case beloofd. We zijn benieuwd en denken daar graag in mee!

Evaluatie visie op Kampereiland
Een ander voorbeeld: je zou maar op het Kampereiland wonen als (burger)bewoner. Naast de pachters, kwamen ook de inwoners zonder boerenbedrijf, in de zomer voor een verrassing te staan toen bleek dat de rentmeester, vooruitlopend op een nog niet vastgesteld uitvoeringsplan extreme prijsverhogingen wilde rekenen in de jaarlijkse retributie (bijdrage).

Helaas moesten wij en andere fracties, ook hier stevig aan de noodrem trekken en het college opdragen dit zo snel mogelijk op te lossen nadat deze mensen in de grootst mogelijke onzekerheden werden gestort: banken trokken zich terug in het verstrekken van nieuwe financieringen omdat in nieuwe contracten nu standaard een ‘woekerpolis’ zou worden ingebouwd.

Het wordt tijd voor een snelle en grondige evaluatie van de beleidsvisie Kampereiland: een vitaal en toekomstbestendig Kampereiland, voor zowel de pachters als de gemeente, daar gaan we voor als VVD!

Samen in 2023
Er kan veel beter, nu en ook in 2023. Wij zetten ons in voor een betrouwbare en daadkrachtige overheid die inwoners actief betrekt bij het maken van plannen. De VVD wenst iedereen een gezond, gelukkig en succesvol 2023 toe!

Nick de Vries

Afbeelding
Verdachte van moord op dochter na sprong in IJssel naar Pieter Baan Centrum Algemeen 13 uur geleden
Afbeelding
In- en uitchecken met betaalpas of creditcard in bussen OV-regio IJsselmond Algemeen 17 uur geleden
Afbeelding
N50 Kampen – Kampen Zuid: werkzaamheden en verkeershinder van 3 tot 17 mei Algemeen 17 uur geleden