Afbeelding

Steun voor overvolle noodopvang Leger des Heils in Kampen

Algemeen

KAMPEN - Het Leger des Heils in Kampen heeft sinds 2012 een noodopvang voor dak- en thuislozen. In 2014 hebben 20 personen gebruik gemaakt van de noodopvang, waaronder 5 gezinnen met kinderen. Vanwege de volgens het Leger steeds duidelijker merkbare gevolgen van de crisis, zit deze noodopvang momenteel helemaal vol. Monuta steunt daarom de noodopvang met een bijdrage van 1.500 euro.

Jan Berend van de Geest, uitvaartcoördinator bij Monuta, is samen met zijn vrouw verbonden aan de noodopvang als coördinator en is initiator van de donatie. ?De noodopvang zit helemaal vol, er is zelfs een wachtlijst. Inwoners van Kampen zijn al via de media gevraagd om woonruimte beschikbaar te stellen. Het is dus keihard nodig dat de noodopvang wordt uitgebreid. De mensen die gebruik maken van de opvang, zijn mensen zoals u en ik, die vanwege de meest uiteenlopende redenen tijdelijk geen eigen woonruimte hebben. Om deze noodopvang te kunnen blijven bieden is er geld nodig. Ik ben trots dat we vanuit Monuta kunnen bijdragen en dat we deze mensen, die de steun heel hard nodig hebben, kunnen helpen?, aldus Jan Berend.

Luitenant Aalt Fikse van het Leger des Heils in Kampen: ?De noodopvang richt zich in de eerste plaats op de meest basale menselijke behoeften; onderdak, kleding, hygiëne en contact met medemensen. In noodgevallen ook voedselpakketten. Wanneer mensen binnenkomen hebben ze vaak geen inkomsten. Ook een uitkering, enz. moet worden opgestart. Dit maakt dat mensen veelal geen huur kunnen betalen. Dit is dan ook de reden dat er geld nodig is om dit belangrijke initiatief in stand te houden. Het Leger des Heils is bedrijven, zoals Monuta, heel dankbaar dat zij bijdragen om de Noodopvang ook voor de toekomst te garanderen.?
Wim Hendriks, werkzaam als uitvaartverzorger bij Monuta, reikte de cheque van 1.500 euro op 17 december uit aan Luitenant Aalt Fikse van het Leger des Heils in Kampen.