Prof. dr. C. van den Broeke op het spreekgestoelte van De Burgwal
Prof. dr. C. van den Broeke op het spreekgestoelte van De Burgwal (foto: Lyanne de Haan-Wilts)

Inauguratie bij laatste Dies Natalis Theologische Universiteit in Kampen

· leestijd 1 minuut Algemeen

(door Maarten van Gemert)
KAMPEN – Na 167 jaar verdwijnt ”Kampen” in de naam van de Theologische Universiteit aan de Broederweg. Op de Dies Natalis sprak de rector, prof. dr. Roel Kuiper, over het narratief TU 2.0. De viering op vrijdag 10 december werd gecombineerd met de inauguratierede van prof. dr. Leon van den Broeke. In zijn nieuwe ambt van buitengewoon hoogleraar ging hij diep vorsend in op naastenliefde.

Na de zomer vervolgt de TU haar lange geschiedenis in Kampen aan de Plompetorengracht in Utrecht. Vanuit het Universiteitskwartier wordt naar huisvesting voor de lange termijn gezocht. Tot die tijd blijft de universiteitsbibliotheek in Kampen evenals de huidige studenten. Nadat Kuiper de ”Fata academica 2021” had uitgesproken, vervolgde de bijeenkomst met de navorsingen van Van den Broeke naar de rol van naastenliefde in het (kerk)recht.

Bezinning op TU 2.0
Gewoonlijk horen er feiten en cijfers bij de fata academica, waarin teruggeblikt wordt op het voorbije studiejaar. Tegenwoordig wordt er in het onderwijs ook verwacht iets over jezelf te vertellen, zo leidde Kuiper zijn welkomstwoord in. Oftewel het narratief. In het licht van de aanstaande verhuizing naar Utrecht is Theologische Universiteit Kampen het afgelopen jaar bezig geweest met haar eigen narratief.

De Kamper onderwijsinstelling noemt dat haar bezinning op TU 2.0. Hoe gaat de universiteit zich in een nieuwe omgeving positioneren? Kuiper schetste hoe de Theologische Universiteit ”wortelt in een gereformeerde traditie en die onbekommerd voortzetten in dialoog met andere christenen en hun tradities”.

Oratie
Na Kuiper kreeg Van den Broeke het woord die zijn inaugurele rede uitsprak bij het ”publiek aanvaarden van het ambt van buitengewoon hoogleraar op de leerstoel Rechtstheologie en Kerkrecht in de context van religie en samenleving”. Ter inleiding schetste hij twee gebeurtenissen op 10 december in het verleden: de instelling van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens in 1948 en een provocerende bul- en boekenverbranding door Maarten Luther in 1520.

Van den Broeke wist heden en verleden te verbinden als ook de rol van naastenliefde in het recht, de rechtstheologie en het kerkrecht. Met het onderzoek, dat ten grondslag lag aan de rede, gaf Van den Broeke een voorzet op zijn leerstoel en onderzoek de komende jaren. De hoogleraar begon zijn wetenschappelijke carrière ooit in Zeeland op de School met de Bijbel en op de MAVO.


Leon van den Broeke spreekt zijn rede uit (foto: Lyanne de Haan-Wilts)

De Burgwal
De studentencantorij onder leiding van Sander van den Houten verluchtigde de bijeenkomst met zang. De Burgwalkerk gaat tegenwooridg door het leven als ’Huis van muziek en verdieping’. Afgelopen zaterdag vond er, enkele uren voor de nieuwe lockdown, het kerstconcert plaats van The Gents.

De academische plechtigheid van de TU kon zo een week eerder ook nog doorgang vinden. In Utrecht richt de TU haar blik weer op de toekomst, aldus Kuiper: „Het verhaal gaat door, het narratief gaat door, omdat we weten dat God Zijn Woord houdt en belooft erbij te zijn.”