Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Manfred Haveman van de PvdA-fractie.
Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Manfred Haveman van de PvdA-fractie. Foto: Aangeleverd.

Raadspraat PvdA Kampen

· leestijd 1 minuut Algemeen

Het jaar 2022 loopt op het einde. En wat voor jaar is het geweest? Een jaar met vele gebeurtenissen die de geschiedenis blijvend hebben veranderd, veelal niet in positieve zin.

Het was een jaar van crisissen, van boerenprotesten, van oorlog en geweld, van openbaringen van schandalen en grensoverschrijdend gedrag, van een WK dat iedereen zeer ongemakkelijk vindt en een jaar van verdere polarisatie en verharding in samenleving en politiek.

Het doet ons serieus afvragen wat wij met z’n allen voor wereld aan het nalaten zijn voor onze kinderen en hun kinderen en al die generaties die daarna komen. Het is lastig om niet te verzanden in moedeloosheid en een ‘waar doen we het allemaal voor?’.

En toch zetten wij ons binnen de politiek in om, vanuit ons sociaal-democratisch gedachtengoed van eerlijkheid en rechtvaardigheid, de wereld een stukje beter te maken. En te zorgen dat mensen zo min mogelijk last hebben van al deze tegenslagen, vooral zij die het vaak al zwaar genoeg hebben.

Hier in Kampen hebben we ons bijvoorbeeld -met succes- hard gemaakt voor het beschikbaar stellen van de Energietoeslag voor een grotere groep mensen (studenten en jongvolwassenen) en zo blijven we continu drukken voor nieuwe huisvesting voor de Voedselbank en trekken we de banden met de vakbonden nader aan.

Veel mensen weten ons te vinden, via mail, social media of gewoon op straat met zaken waar zij tegenaan lopen of een inspirerende mening over hebben. Aarzel niet en benader ons! Wij staan iedereen te woord en proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Onlangs hielden wij een zeer druk bezochte ledenvergadering in ’t Ukien. Na een eerder gehouden Festival van de Toekomst, zijn we met de leden bezig de partij meer smoel, vorm en inhoud te geven. Een van die zaken is dat we op enkele thema’s gaan werken met Expertgroepen, waarbij ook mensen van buiten de partij kunnen aansluiten. Het zal u niet verrassen dat een van de eerste groepen zich zal richten op het thema van gelijke kansen, eerlijk delen en ondersteuning van (de steeds groter wordende groep) kwetsbaren. Zekerheid van een dak boven je hoofd en het kunnen betalen van de noodzakelijke rekeningen, daar gaat dit over. Houd de socials in de gaten voor nieuws daarover!

Rest ons u alvast veel voorspoed, geluk en liefde toe te wensen.

Fractieteam PvdA Kampen: pvdakampen@gmail.com.

Nick de Vries