Wethouder Van den Belt schetst het financiële verloop
Wethouder Van den Belt schetst het financiële verloop (foto: Maarten van Gemert)

Gemeente houdt hand op de knip ondanks positieve jaarrekening

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Maarten van Gemert) 
OPINIE – Voor het derde achtereenvolgende jaar presenteert gemeente Kampen een positieve jaarrekening. Om dat de komende jaren vol te houden, houdt wethouder Bernard van den Belt (Financiën) de hand op de knip. De miljoenen die de gemeente overhoudt, gaan naar de spaarrekening. Er komen onzekere tijden aan, volgens Van den Belt, waarbij hij verwijst naar de Rijksoverheid. Diens beleid staat structurele maatregelen in de weg.

Officieel moet de accountant de gemeentelijke jaarrekening nog goedkeuren. Dat wordt eind juni verwacht waarna de gemeenteraad zich er donderdag 13 juli over kan buigen. De voorlopige jaarrekening eindigt met een plus van 14,6 miljoen. Daarvan gaat 5,9 miljoen mee naar 2023 voor gemeentelijke doeleinden. De andere 8,7 miljoen gaat naar de algemene reserve, die daarmee stijgt van 53,6 naar 56,8 miljoen. Naar boekhoudkundige maatstaven is dat niets te veel, legt Van den Belt uit. De gemeente heeft zich bovendien voor risico’s in te dekken.

Tumultueus
In de jaarstukken wordt een bewogen jaar geschetst. De naweeën van de coronahype, de oorlog in Oekraïne waaruit de energiecrisis voortvloeide en meer ingrijpende gebeurtenissen. Lokaal trad een nieuw gemeentebestuur aan met een nieuw coalitieakkoord. Het rijk kwam bij de tumultueuze ontwikkelingen regelmatig met een zak geld. Dit resulteerde in incidentele maatregelen die geen ruimte bieden voor structurele maatregelen zoals lastenverlichting voor de inwoners van Kampen, aldus Van den Belt.
De zak met geld die Kampen kreeg voor de opvang van Oekraïners is nog niet leeg maar die opvang is ook nog niet ten einde. Ruim 2,6 miljoen hield de gemeente vorig jaar over aan de opvang van Oekraïners. Dit geld blijft daarvoor gereserveerd en inzetbaar. Het geld wordt ”overgeheveld naar een nieuw te vormen bestemmingsreserve voor opvang van ontheemden”. Lees: een nieuw fonds voor Oekraïense vluchtelingen.

Ad hoc
Burgemeester Sander de Rouwe valt zijn wethouder bij en spreekt over ”ad hoc-beleid” vanuit Den Haag. De royale compensaties voor de opeenvolgende crises zijn meer dan toereikend maar Den Haag schittert in afwezigheid bij structurele maatregelen. Daarbij doelt De Rouwe onder andere op het Gemeentefonds dat in 2026 grondig wordt herzien. Maar hoe is nog steeds onbekend. „De gemeente is voor haar inkomsten voor twee derde deel afhankelijk van het Rijk en verkrijgt één derde deel voor de gemeentelijke begroting uit eigen inkomsten,” schetst Van den Belt. Hij zou deze verhouding het liefst fifty-fifty zien.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) slaat al langere tijd alarm over het uitblijven van duidelijkheid over de herstructurering van het Gemeentefonds in 2026. Vorige week waarschuwde ze nog dat het geld bij veel gemeenten in 2026 op is. Vooral middelgrote gemeenten, waaronder Kampen valt, krijgen het zwaar volgens de belangenbehartiger voor een ”krachtige lokale overheid”.

Risicoprofiel
Van den Belt verwijst naar de donkere wolk die boven het jaar 2026 hangt. In de Perspectiefnota eind mei zal het college van B&W voorstellen doen hoe dit ’ravijnjaar’ op te vangen. Vervolgens mag de gemeenteraad zich daar het hoofd over breken. Bovendien stijgen de risico’s, aldus de wethouder van Financiën. In de jaarstukken is 20,4 miljoen gereserveerd voor de toegenomen gevolgen als alle risico’s waarheid zouden worden. Met deze reservering hanteert Kampen ”een gezonde weerstandsratio van 2,8”.
De 16 tot 20 miljoen die vorig jaar overbleef kwam uit incidentele middelen en is dus niet in te zetten voor structurele maatregelen als lastenverlichting. De 5,9 miljoen die meegaat naar 2023 is onder andere bestemd voor stedelijke vernieuwing en aanvullende reserves voor bouwgrondexploitatie. Daarmee houdt de gemeente haar eigen huishoudboekje op orde.

Huishoudboekje
De incidentele meevallers worden gestort in een op te richten Ontwikkelfonds. Dit is een soort van voortzetting van het Heropeningfonds dat de Kampenaren mentaal en fysiek na de coronacrisis er weer bovenop moest helpen. Daarnaast oreert de gemeente graag over het armoedebeleid, en kleine verruimingen daarin, plus de nieuwe locatie voor de Voedselbank, nog steeds achterin IJsselmuiden. Zoals afgelopen weekeinde de Zilveren Florijn werd gepresenteerd (lees hier) en de Nederlandse muntmeester de herdenkingsmunten van de Romeinen aanhaalde, zo doet zich hier ook een aloude Romeinse traditie voor. Terwijl de keizer goed voor zichzelf zorgt, wordt het plebs zoet gehouden met brood en spelen. De positieve jaarrekening van gemeente Kampen ten spijt.

....

Afbeelding
Gebedsgenezing en demonen uitdrijven ook aan de orde in Kampen, minister krijgt kamervragen over Tom De Wal en aanhang maar kan niet.. Algemeen Ingezonden 23 mei, 15:34
Wethouder Boddeus ontvangt de felicitaties en een taart van Hilda Helmhout namens de lokale afdeling van de Fietsersbond.
Fietsersbond feliciteert gemeente Kampen Nieuws Ingezonden 23 mei, 15:21
Kloens biddend tijdens een actie in Sao Paulo
Evangelist Jelthe Kloens uit kampen terug uit Brazilie na 'succesvolle missiereis' met honderden bekeerlingen en wonderen Algemeen Ingezonden 23 mei, 15:16