Afbeelding
Foto: Eigen foto.

’t Is maar wat in disse stad

· leestijd 1 minuut Algemeen

Zakt in de geute, wat ‘eb ik merakels te doen met boer Bos van ’t Noordende, die de ‘elfte van zien veestapel ef zien verdwien, zonder det ie enig idee ef oe det kan.

Ei’j boert doar al zo’n 60 joar en d’r bin nog nooit zomaar koeien dood e goan, en now sinds de diek bi’j de ‘oogwatergeule an e legt is mistie d’r al 23 van de 60, en dan wat ie d’r allemoale al veur e doan ef, ei’j is van ’t kassien nou de mure  e stuurd van de ene over’eid nou de andere zonder enig resultaat.

Ik eb ooit een gevallegien ‘ad met ene over’eid, ik geve ‘t oe te doen, loat stoan woar ei’j mee te maakn ef, twee gemeentn, twee waterschappn, twee provincies en rijkswaterstaat. Probeer dan maar ies oe geliek te kriegn, iedere partij skof ’t deur noa de volgende, det is um gek van te worrn, ik denke det d’r maar ene mogeli’jk’eid is um d’r achter te koom wat de oorzaak is, een onaf’ankeli’jk onderzuuk.

En dan niet een slager die zien eigen vleis keurt, maar een volkoom onaf ‘ankeli’jk onderzuuk. Gelukkig ef ie een kladde steun betuigingn ‘ad, det old ‘m op de been. Jaap Bos starkte jonge, we doemm veur oe. Zol d’r  an de soop van de Boomaamtstroate 14 now nooit een ende koom, de gemaakte ofspraakn waarn toch dudeli’jk d’r is uuteindeli’jk noa veule discussie um’t pand niet te restaureern een sloopvergunning verleend met de verplichting van herbouw, en doar ef  iederene zich an e commiteerd. Maar now puntien bi’j poaltien kump probeern ze weer onder die ofspraak uut te koom, onder ’t mom van, ’t giet ten koste van de zichtlijnen. Ik mag liedn det de gemeenteroad as ‘oogste bestuursorgaan in de gemeente lot zien wie in onze stad de dienst uut maakt. Aj dit as road over oe kante loatn goan dan is ’t ende zuuk, dan kuj wel noa ‘uus toe goan, en det muj zeker niet doen, loat saamt zien woar oj veur stoan, ofspraak is ofspraak.

Ik denke det d’r nog steeds te weinig begrip onder ons is over de staat van de Boomkarke, ik ‘eb een deskundige ‘eurn zeggn aj niks doen dan kuj ‘m over vieftig joar ofbreekn, loatn we eerli’jk weezn det is toch een skrikbeeld, det mag toch niet gebeurn. Ik vun ’t een prachtige uutdrukking de Boomkarke wordt in de toekomst “de kathedraal van het volk”. Maar loat ’t now maar ies eerst de kathedraal van de gemeenteroad worrn, en loatn ze zich d’r maar ies net zo druk umme maakn as over die olde Kogge, want ’t is niet zo muuili’jk te roadn aj die karreke een goeie invulling geem wat de grootste publiekstrekker giet worrn. En zo ziej maar weer d’r altied wel wat in disse stad.

Appien Floep