Wethouder Albert Holtland.
Wethouder Albert Holtland. Foto: Marjan Van Houwelingen. Gemeente Kampen.

Raadspraat Hart voor Kampen

· leestijd 2 minuten Algemeen

Aankomende donderdag hoop ik mijn plek in de raad van Kampen weer te kunnen innemen. Zoals Hart voor Kampen 2 jaar terug na de verkiezingen kenbaar maakte, heb ik mijn raadszetel als lijsttrekker van Hart voor Kampen niet direct weer opgepakt. Na een periode wethouder te zijn geweest, was het naar mijn idee passend om eerst als commissielid vanaf de zijlijn mee te doen. Het zou een periode van tussen de 1 en 2 jaar zijn en daarna zou ik weer wisselen met Piet Bergstra die vanaf de verkiezingen in 2022 de tweede zetel van Hart voor Kampen tijdelijk heeft ingevuld.

En zoals ze van Piet gewend zijn heeft hij dat met veel verve gedaan. U bent door Piet steeds via facebook en de website op de hoogte gehouden en Nardus Koster en Piet Bergstra hebben het geluid van Hart voor Kampen laten horen in de Raad. Piet ook vanaf deze plek hartelijk dank voor je inzet.

Uiteraard zal het geluid van Hart voor Kampen er niet anders door worden. Ik zal proberen de stem van onze kiezers zo goed mogelijk te vertolken en mij daar volledig voor inzetten zoals u ook van ons mag verwachten. En er zijn nog wel een paar dossiers waar ik graag de tanden in wil zetten. Zeker niet omdat wij vinden dat dit College niets doet, naar het is altijd goed om iedereen scherp te houden, om ook een ander geluid te laten horen en om voortgang in bepaalde dossiers te houden.

Waar ik aan denk: Kampereiland, de positie van de rentmeester, de kosten daarvan, de bewoners van burgerwoningen en de door hun te betalen retributie. Verder aan de sportcampus, mooie ideeën maar kunnen we alle deelnemende verenigingen wel op 1 lijn krijgen, wordt het echt een samenspel zoals het op een campus noodzakelijk is. De bewoners van bedrijfswoningen -ik denk met name aan de bewoners van de Hoge Bomen in IJsselmuiden- en de problematiek die daar mee samenhangt. We gaan toch eigen inwoners niet na meer dan 30 jaar uit hun woning halen en op straat zetten! En daarna, mogen er dan wel arbeidsmigranten in, of asielzoekers, of vluchtelingen? Of laten we de (bedrijfs)woningen gewoon leeg staan in deze tijd van woningnood? En reken nou niet dat het alleen maar een paar woningen aan De Hoge Bomen betreft (6 bedrijfshallen met 13 bovenwoningen hoe heeft het ooit zo gebouwd kunnen worden), ik heb een kleine optelsom gemaakt en er zijn zeker meer dan 20 gevallen op te noemen van (bedrijfs)woningen die bewoond worden door iemand die niets met het bedrijf te maken heeft.

Ik noem slechts drie onderwerpen, maar er speelt zoveel meer waar ik graag mijn tanden weer wil inzetten, tekorten in Reeve, verbouwing Stadhuis, parkeren en verkeersrcirculatieplan, de markt op de Nieuwe Markt, Port of Zwolle, Regionale Energie Strategie met een kernfusiecentrale en niet te vergeten een plek voor de IJsselkogge. Samen werken aan oplossingen voor onze burgers, dat hoort wat ons betreft voorop te staan.

Ja en die terugkeer geeft ook gelijk een déjà vu gevoel, de aankoop van de Stadskazerne. En inderdaad misschien moeten we het nu wel doen, in tegenstelling tot 2016. En waarom nu wel…… het is nu veel beter voorbereid en onderbouwd en het lijkt geld op te leveren. Ik zeg “lijkt” want er bestaan zeker nog vragen die eerst nog beantwoord moeten worden voordat we “ja” gaan zeggen. 

In 2016 werden we geconfronteerd met een aankoopvoorstel. Geen commissiebehandeling, geen antwoord op alle vragen, geen onderbouwde berekeningen, alleen maar “ja” of “nee” zeggen. Dat is nu wel anders. Een informatieavond, een commissiebehandeling, volop mogelijkheden om vragen te stellen en dus weloverwogen een besluit kunnen nemen. Maar we zijn er echt nog niet uit, alles zal moeten kloppen en de beloofde besparingen zullen hardgemaakt moeten worden. 

Hebben we in 2016 een verkeerde beslissing genomen? Met de kennis die ik achteraf wel heb gekregen moet ik zeggen “ja”, we hadden de Stadskazerne toen moeten aankopen. Het aankoopbedrag was goed, de locatie was goed, we hadden de kazerne goeddeels in eigen gebruik, het had zeker gekund. Een als we hem niet hadden willen houden, hadden we onze huurcontracten als eigenaar zelfstandig kunnen aanpassen en daarna de Kazerne weer kunnen verkopen. Er bestaat een vaste relatie tussen de huuropbrengst en de waarde. Dat had gewoon geld opgeleverd voor de gemeente. Echter we kenden de cijfers onvoldoende, kregen geen inzicht en antwoorden en het werd gebracht om 5 voor 12 ineen “extra” bijeengeroepen raadsvergadering. Geen tijd voor onderzoek of commissiebehandeling, het was slikken of stikken….. we konden alleen maar ja of nee zeggen en we kozen toen voor “nee”. Achteraf misschien wel de verkeerde keus, maar u weet het; achteraf kijk je een koe in z’n kont.