Afbeelding
Foto: Tennekes

Sportraad Kampen: ‘Verenigingen verbinden, verstevigen en samen werken aan oplossingen’

· leestijd 1 minuut Sport

KAMPEN - Hoewel de sportverenigingen de afgelopen periode veelvuldig te maken kregen met sluiting als gevolg van corona en velden en zalen leeg bleven, zat het bestuur van de Sportraad Kampen bepaald niet stil. 

De explosieve stijging van de energieprijzen, ijskoude gymzalen en het leefstijlakkoord. Het zijn onderwerpen die veel energie en inspanningen vragen. Tonny Zweers, al 20 jaar voorzitter van de Sportraad, heeft haar handen er vol aan. 

“Soms zijn we de luis in de pels. Dat doen we niet graag, maar door goede contacten met de gemeente hebben we directe lijnen en soms moeten we die echt aanspreken om tot oplossingen te komen die verenigingen zelfstandig niet bereiken.”

Zo bleek door coronamaatregelen en de noodzaak van ventilatie een aantal gymzalen de afgelopen weken ijskoud te blijven. Intensief contact met de beleidsadviseur sport en de wethouder van sport heeft ertoe geleid dat er nu gekeken wordt naar oplossingen. “Fijn dat we er samen zijn uitgekomen en turners binnenkort met aangenamer binnentemperaturen kunnen trainen.”

Een ander actueel onderwerp is de explosieve energiekosten. Verenigingen zien zich geconfronteerd met een verdubbeling van die kosten, wat een enorme druk legt op de reserves van de verenigingen, anders moeten de contributies omhoog. “Maar het kan niet zo zijn dat het geld bij leden wordt weggehaald, want hen willen we juist aan het sporten houden” aldus Zweers. “We willen nu graag kijken naar ‘best practices’ van verenigingen die een warmtepomp en/of zonnepanelen hebben. Zijn er partijen die verenigingen kunnen adviseren? Zijn er subsidiemogelijkheden? Wat kan de gemeente hierin betekenen? Dit hopen we de komende periode aan te pakken, waarbij het verbinden door de sportraad ervoor zorgt dat niet elke vereniging zelf het wiel moet uitvinden, maar we gezamenlijk kunnen optrekken.”

Volgens Zweers valt het bij het NOC*NSF op dat de sportraad in Kampen goed functioneert. “Zo kregen we onlangs de vraag of we voor alle sportraden in Noord-Nederland als mede-organisator en gastheer wilden optreden voor een bijeenkomst dit voorjaar. Nu maar hopen dat corona geen roet in het eten gooit.” 

Sportraad Kampen heeft vorig jaar met vele partijen het Kamper leefstijlakkoord vastgesteld. “We blijven alert op het belang van sportverenigingen en hun sporters. En coronamaatregelen of niet, er blijft genoeg werk aan de winkel.”
Sportraad Kampen wil sportverenigingen verbinden en verstevigen en staat met raad en daad terzijde. Daarnaast draagt de sportraad kennis en ervaring aan en is het als belangenbehartiger gesprekspartner van de gemeente op het gebied van het gemeentelijke sportbeleid en netwerkpartner richting onder andere het NOC*NSF, buurtsportcoaches en partners van het Kamper Leefstijlakkoord.

“Zo dragen we bij aan een gezond sportklimaat en goed functionerende sportverenigingen”, besluit Zweers.

Gerard Meijeringh